Обединено училище "Христо Ботев"

Адрес: с. Цонево, ул. "Христо Трендафилов" 52 Телефон за контакт: 0517/27 226; 0889 695000, имейл: info-400145@edu.mon.bg

Еразъм+

Проектът „Дигитални инструменти, игровизация и изкуствен интелект в
образованието“ е на стойност 11 315 евро и е част от Ключово действие 1 /KA 122-SCH/.
Основни цели на проекта:
➢ запознаване с модерни методи и практики в преподаването;
➢ използване на дигитални инструменти, игровизация и изкуствен интелект в
образователния процес;
➢ начало на дългосрочна международна дейност.

Към началото