Обединено училище "Христо Ботев"

Адрес: с. Цонево, ул. "Христо Трендафилов" 52 Телефон за контакт: 0517/27 226; 0889 695000, имейл: info-400145@edu.mon.bg

Рубрика

Седмица на бащата

Казват, че един мъж наистина се превръща в такъв в момента, в който стане баща. Когато целият ти свят се преобърне с главата надолу, а в живота ти се появи малко същество, което трябва едновременно да обичаш, подкрепяш, защитаваш и наставляваш. Казано накратко – да си баща не е шега работа. Ние от Обединено училище […]

Информационен формуляр за иновацията

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА за Обединено училище „Христо Ботев“, Населено място село Цонево, община Дългопол, код по НЕИСПУО 400145, ОБЛАСТ ВАРНА Начало на предложената иновация – 2023/2024г. Край на дейностите на предложената иновация – 2026/2027г. 1.Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот  –  Провокиране на творческо […]

Към началото