Материална база

Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието. Разполага с два компютърни кабинета с локална мрежа и достъп до интернет. 

Педагогическите специалисти и учениците има непрекъснат достъп до интернет. 

Училището разполага с оборудвани кабинети по природни науки, музика и изобразително изкуство. Има функциониращ лекарски кабинет и ученически стол.